Werkwijze

Via een interview met jou als vraagsteller, kan de begeleider achterhalen of er sprake is van een systemische oorzaak en wie er op de achtergrond betrokken zijn bij het thema. Deelnemers uit de groep zijn representant voor bijvoorbeeld je moeder, vader, loopbaan, verslaving, jezelf. Terwijl je je concentreert en bij jezelf naar binnen gaat, plaats je intuïtief de personen in de ruimte.
Zo krijg je een beeld van het systeem en kan duidelijk worden hoe de elementen zich onderling verhouden.

Alle deelnemers samen vormen een draagvlak en maken het mogelijk om toegang te krijgen tot het wetende veld. Zo komen representanten op wonderbaarlijke wijze in contact met iets van de opgestelde personen of abstracties. Ze kunnen informatie geven over hoe ze zich voelen, wat ze meemaken en wat ze nodig hebben. Informatie die vooraf niet bekend is.

Een volgende stap is dat de begeleider de representanten op andere plekken zet en kijkt of ze zich zo beter voelen. Zo wordt het bijvoorbeeld duidelijk dat er iets of iemand ontbreekt. Daarvoor wordt een representant in de ruimte geplaatst. Elk lid van het systeem dient een passende plek te hebben. Op die manier kan de liefde stromen en is ieders levensenergie meer beschikbaar. Erkennende uitspraken door de opgestelde personen helpen daarbij.