Werkwijze

We werken in een groep ouders met kinderen in alle leeftijden. Wie iets in wil brengen, vertelt ter plekke aan de begeleider wat er speelt en geeft feitelijke informatie over ingrijpende gebeurtenissen. Daarna vraagt hij of zij anderen uit de groep om een familielid of thema te representeren. De vraagsteller geeft de personen een plek in de ruimte en gaat daarna weer zitten. Deze opstelling maakt duidelijk hoe de personen zich tot elkaar verhouden. Op wonderbaarlijke en toch natuurlijke wijze komt er informatie vrij die vooraf niet bekend was. De begeleider stroomlijnt dit proces: zorgt dat mensen de juiste plek innemen, laat helende uitspraken doen en werkt zoveel mogelijk aan het herstellen van de balans. Het is te beschouwen een soort levend schaakspel waarbij iedereen winnaar is doordat de liefde weer kan stromen.
Het is een bijzondere ervaring om representant te zijn. Je krijgt toegang tot het zogenaamde wetende veld met onderliggende informatie. Je hoeft daar niets voor te doen of te kunnen, je hoeft er alleen maar voor open te staan. Vaak raakt het je eigen thema en brengt het inzicht.

Kind en familie
image-opst-4Iedereen heeft en vader en een moeder. Ook al zijn ze gescheiden, gestorven, is een ouder onbekend, of is er geen contact. Zelfs als je 90 bent, ben je nog steeds het kind van je ouders. Je bent verbonden met het systeem dat familie heet, of je nu wilt of niet.
En elk kind heeft voelsprieten, hoe jong of oud het ook is.
Het weet dat er iets aan de hand is, pakt een signaal op of woorden, de sfeer. Zelfs zaken uit vorige generaties, die de ouders onbewust bij zich dragen, kunnen worden waargenomen. Zonder het te weten vertaalt een kind problemen van volwassenen en gaat proberen te helpen. Dat heb je zelf gedaan voor je ouders en je kind doet het voor jou. Uit liefde, want het wil dat alles goed is. Bijvoorbeeld: als er spanning is tussen de ouders en deze wordt niet uitgesproken, kan een kind lastig of boos worden of zelfs crimineel gedrag gaan vertonen. Hij doet dan het werk voor de ouders: zichtbaar maken dat er iets speelt dat gezien en gezegd moet worden. Of er is iemand uit de familie verstoten of jong gestorven en weggestopt omdat het verdriet te groot is. Het kind kan deze rol gaan overnemen door gedrag te vertonen dat niet passend is. Dit is het onbewuste aspect van zijn hulp. Soms leeft hij het leven van een ander of draagt een last voor iemand. Je eigen leven niet kunnen leiden doet pijn.

terug naar Opstellingen voor ouders en opvoeders