Uitgangspunten

We werken volgens de methode familieopstellingen zoals deze is ontwikkeld door Bert Hellinger. We zien een familie als een systeem dat functioneert volgens een aantal wetten. Daarin is het belangrijk dat ieder zijn juiste plek heeft, dat iedereen er bij hoort en dat er een balans is tussen geven en ontvangen. Alles is met elkaar verbonden. Vergelijk het met een mobile: als je aan een figuurtje trekt komt de hele mobile in beweging en zoekt
nieuw evenwicht. Door ingrijpende, niet verwerkte gebeurtenissen raken familieleden
van hun plek en gaat het systeem of een persoon disfunctioneren. Afhankelijk van de leeftijd kan dit leiden tot ziekte, agressie, pesten, bedplassen, angst, weglopen, extreem puberen, verslaving.

terug naar Opstellingen voor ouders en opvoeders