Supervisie- en Loopbaanopstellingen

ping-alleenSupervisie opstellingen kunnen gedaan worden voor mensen die met mensen werken, zoals hulpverleners, coaches, therapeuten, trainers en adviseurs.
Bij een supervisieopstelling kunnen drie uitgangspunten gekozen worden:
De vraagsteller wenst meer inzicht in:

  1.  Het systeem van de klant*, om deze beter te kunnen begeleiden in zijn of haar proces.
  2.  De eigen positie met betrekking tot de klant, om te ontdekken vanuit welke rol hij de klant het best van dienst kan zijn.
  3. Eigen persoonlijke thema’s in het dagelijks functioneren als professional.

Supervisieopstellingen kunnen plaatsvinden tijdens een reguliere groepsbijeenkomst “Familie- en andere Systeemopstellingen”, individueel op afspraak, of op verzoek voor een groep professionals, bijvoorbeeld collega’s.  Voor de deelnemers is het niet nodig om zelf met de methodiek van (familie-)opstellingen te kunnen werken.
Het vraagt bereidheid om representant te zijn voor een ander en open zijn om te werken met “het wetende veld” en de ziel.

Een individuele supervisie opstelling is een effectief middel om meer zicht te krijgen op je werk en een volgende stap die je kunt zetten.
* Waar “klant” wordt gebruikt kan ook cursist, opdrachtgever, cliënt gelezen worden. Waar hij staat kan zij gelezen worden en omgekeerd. Waar helper of professional staat kan therapeut, coach, adviseur of hulpverlener bedoeld worden.