Loopbaanopstellingen

Soms wil of moet je een nieuwe stap zetten in je loopbaan. Dan is een loopbaanopstelling een manier om te kijken naar de keuzes die je hebt en inzicht te krijgen in wat voor jou het meest passend is.
Het kan zijn dat je voelt dat je verandering nodig hebt, je functie verdwijnt, dat je huidige werk niet meer bevredigend is, of dat je andere kwaliteiten van jezelf wilt aanspreken.
We kunnen bijvoorbeeld het maken van een keuze in een bepaalde werkrichting opstellen. “Zal ik meer de technische kant op gaan of me verder specialiseren in het werken met mensen?”
Je komt dan vaak terecht bij vragen op het snijvlak werk-persoon.

Ook kun je terecht met vragen die de organisatie aangaan en binnen de verantwoordelijkheid van jou als vraagsteller vallen. In een loopbaan opstelling kan aan het licht komen welke factoren belemmerend en bevorderend zijn voor succes en plezier in het werk.

Daarnaast is het mogelijk om te onderzoeken welke de factoren in de huidige werkomgeving van invloed zijn op je functioneren en hoe hiermee om te gaan. Zoals de relatie met collega’s of management, je eigen plaats in de organisatie, of het effect van reorganisatie op het eigen functioneren.

Loopbaanopstellingen kunnen individueel gedaan worden op afspraak. Ook zijn er mogelijkheden voor opstellingen voor een groep, op locatie. Zo kunnen collega’s uit een functiegroep waar taakveranderingen op stapel staan, samen een sessie aanvragen.
Resultaat Verantwoordelijke Teams kunnen er baat bij hebben om hun samenwerking te optimaliseren.