Effecten

image-opst-3Een opstelling is werk van de ziel. Je ziet het gebeuren en voelt de emoties ter plekke. Het werkt ook op psychologisch niveau. Het geeft een heel andere manier van kijken. Het lost niet meteen het verschijnsel op, maar wel de zwaarte ervan. Inzicht in het gedrag maakt het gemakkelijk om mee om te gaan. Zo kan het zichzelf oplossen. Een opstelling kan zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen opvoeder en kind(eren) en concreet zicht geven op wat nodig is. Het geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere thema’s. Zo kan er duidelijk worden wat een kind nodig heeft in het contact met de opvoeders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school of in andere situaties. Soms gebeurt het dat het kind uit eigen beweging naar je toe komt, iets wil weten of van gedrag veranderd. Onbewust voelt het dat er iets veranderd is. Er is ruimte en erkenning voor het kind en het mag de eigen plek innemen.

terug naar Opstellingen voor ouders en opvoeders