'The state of being excited is one of being energized and committed effortlessly.' DaBen.

Light Body            

Licht in je Leven home

Light Body

Klankmassage

Familieopstellingen

Links

Gedichten en verhalen

Overige activiteiten

Anje van Anken

 


   Training Awakening Your Light Body
Diamond Light Body

Living your Lightbody
Vervolgcursus Hart en Ziel
Self Exiting

Training Awakening Your Light Body

Awakening Your Light Body:

Start blok 3: zaterdag 18 februari 2012

 

 

 

Wat is Light Body?

Light Body is een energielichaam dat is opgebouwd uit tien energiecentra, die verder reiken dan de chakra's.  Het is een groot stralend lichtlichaam, dat het mogelijk maakt om een bewuste verbinding te maken met je ziel.

De cursus en haar werking: een proces

In de cursus ben je op een intense manier bezig met het doen ontwaken van je lichtlichaam. Je leert de tien energiecentra en hun werking kennen. We doen geleide meditaties en er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen in de groep. Thuis kun je oefenen met behulp van de bijbehorende tapes.
In deze cursus leer je je bewustzijn zodanig verruimen dat je hogere dimensies van het licht kunt ervaren. Je ontdekt hoe je dit in je dagelijks leven kunt brengen en hoe je het kunt gebruiken voor de transformatie van je fysieke lichaam, emoties en gedachten. Je brengt je energie naar een hoger vibratieniveau. Een geactiveerd lichtlichaam verhoogt je gevoeligheid voor de subtiele energieŽn van je ziel en de lichtwezens. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf en in het universum door de aanwezigheid, de kracht en de liefde van je ziel te ervaren. Zo kun je leven in een vreugdevol gewaarzijn.

Awakening Your Light Body is een intens proces. Je doorleeft, met behulp van licht, een diepgaande transformatie. Het doen ontwaken van je lichtlichaam betekent dat je meer licht in je leven toelaat. Je kunt daarbij ook de dingen ontdekken die nog niet zo helder zijn en om verandering vragen. Het mooie van Light Body is dat dit op een hele liefdevolle, zachte wijze plaats vindt. JA zeggen en moeiteloosheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

De opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit zes blokken van elk twaalf oefeningen, waaraan je in volgorde kunt deelnemen. Blok 2 is alleen te volgen na voltooien van blok 1, enzovoort,

1. Je basis verstevigen.
2. Je hartcentrum openen.
3. De hogere centra activeren.
4. Je energielichamen harmoniseren.
5. Je lichtlichaam doen ontwaken.
6. Een bron van licht worden.

Blok 1: Je basis verstevigen
In dit blok leer je de eerste drie centra. Door met deze centra te werken, kun je meer stroming in je lichaam en je emoties ervaren en oude fysieke en emotionele blokkades loslaten. Je leert technieken van self-healing en emotionele stroming. Je werkt met je innerlijk kind en met je subpersonen. Je kunt meer stabiliteit in je lichaam en je emoties ervaren en een groter gevoel van identiteit krijgen. Je komt als het ware meer op aarde.
 

Blok 2: Je hartcentrum openen
Door het activeren van het vierde centrum maak je een diepgaand contact met je hart. Je leert meer vanuit je hart te leven en emoties en gedachten een andere plek te geven in je relatie met jezelf. Hierdoor kun je neutraal te blijven ten opzichte van anderen en een betere helper worden. Je oefent in het creŽren van een ruimte voor healing en het loslaten van energie van anderen in je aura. Je zult ontdekken hoe de hartenergie je steunt om Ja te zeggen tegen alles wat zich aandient, zo kun je met meer compassie in het leven staan.

Blok 3: De hogere centra activeren
In dit blok leer je de drie hogere centra. Deze kunnen je helpen bij het verwerven van meer inzicht, helderheid, visie en overzicht. Ook wordt door deze energieŽn je creativiteit gestimuleerd. Je leert technieken om je gedachten te veranderen en je te verbinden met Universeel Bewustzijn en je ontdekt de leegte voorbij gedachten. Deze centra helpen je alert en aanwezig te zijn in het nu.

Blok 4: De energiecentra integreren en harmoniseren
Door het activeren van de onderste centra heb je een stevige basis gekregen. Je opent je nog meer voor je Hogere Zelf en oefent de techniek om je op te laden vanuit je kern. Themaís zijn o.a. relaties en overvloed in je leven. Je leert nog meer stroming in je emotionele lichaam en helderheid in je mentale lichaam creŽren. Zo stabiliseren en integreren we de lightbody energieŽn, waardoor je klaar bent voor de sprong naar de lightbody centra die je leert kennen in blok vijf en zes.

Blok 5: Je lichtlichaam doen ontwaken
Door het activeren van het achtste en negende centrum bouw je je Light Body op. Een groot veld van licht dat verder reikt dan je aura. Zo kun je het licht van je ziel in de voorgaande centra brengen. Je wordt je nog meer bewust van de dimensies van je hogere zelf en brengt meer van de energie van je ziel op aarde: in je lichaam, je emoties en je gedachten. Zo raak je nog meer geworteld en in contact met je levensdoel. Ook heb je een bijzondere ontmoeting met de ziel van de aarde en oefen je met energietransmissies op zielsniveau.

Blok 6: Een bron van licht worden
Het tiende Light Body centrum geeft je een directe verbinding met het licht. Je leert kijken voorbij illusies. Je maakt verbinding met het goddelijke, met Al-Wat-Is. Je verstevigt het contact met je ziel en je monade, de ziel van de ziel. Dit geeft nog meer aarding. Je vermogen positieve veranderingen te creŽren neemt toe en ook je vermogen in hogere staten van bewustzijn te leven.

Bij elk blok hoort een set van cdís waarop de oefeningen staan. Zo kun je thuis de energieŽn laten stromen en ze meer eigen maken.

Awakening your Light Body is oorspronkelijk in Amerika ontwikkeld door Duane Packer en Sanaya Roman, onder begeleiding van hun gidsen DaBen en Orin. In 1990 is mijn Light Body leraar John Kalse begonnen met Light Body in Nederland. Bij hem heb ik in 1997 de lerarenopleiding 'Radiance: Transmitting Light' gevolgd.

Awakening Your Light Body
Kosten: Ä 220,- per blok inclusief cd's met 12 oefeningen en cursusmap.
Plaats: Guido Gezellestraat 10, Nijmegen.
Tijd: in overleg op zaterdagen van 13.30 tot 17.30 uur. Elk blok bevat 3 bijeenkomsten met vier oefeningen.

 

Het is mogelijk een Awakening Your Light Body cursus op maat te volgen. Je kunt bijvoorbeeld per blok twee tot vier oefeningen bij mij live komen volgen en de rest van de oefeningen op cd thuis doen. Deze thuisvariant kost Ä 90,- per sessie van ongeveer twee en half uur. De cd's zijn  Ä 65,- per blok. Deze thuis variant is ook mogelijk met twee of drie personen.

Voor meer achtergrond informatie over Light Body kun je me bellen op 024 3558002.
Ook kunnen we een persoonlijk gesprek over de training en de mogelijkheden afspreken.

 

Living your Light Body

In de Living your Light Body verdiep je de vaardigheden die je in Awakening  hebt geleerd en gaat ze meer toepassen in je dagelijks leven.
Je
beleving van de verschillende centra en de energieŽn wordt intenser.
Je leert
om meer licht in ieder aspect van je energie en in ieder aspect van je leven te brengen. Je fysieke lichaam, je emotionele lichaam, je persoonlijkheid, je levenswerk en je vermogen tot manifesteren worden sterker. Ook je verbinding met je ziel en monade krijgen meer stevigheid en zullen meer integreren in je hele energiesysteem.
Het materiaal is gegroepeerd in zes blokken, corresponderend met zes cd-sets.

1. Je fysieke, emotionele en mentale lichaam naar een hogere vibratie brengen.
In dit blok exploreer je de volle omvang van je Licht-Lichaam en maak je het stralender en stabieler. Je brengt de power van de saha in de verschillende centra en in je fysieke, emotionele en mentale lichaam. Je brengt meer stroming in je fysieke lichaam. Je opent je voor stralendheid op cellulair niveau en, via de blauwdruk van je fysieke lichaam, op atomair niveau. Je verdiept je relatie met de ziel van de aarde en de spirituele zon (solair licht). Hierdoor aard je meer en kom je meer in contact met het licht van hogere zingeving. Je brengt licht op een dieper niveau in je fysieke, emotionele en mentale lichaam, waardoor de energie van je ziel nog duidelijker in je verschillende lichamen kan komen. Je verschillende lichamen krijgen een fijnere afstemming op je ziel.

2. Healing en vitalisering
We werken aan het opladen van je etherisch lichaam, waardoor je fysieke vitaliteit verder kan toenemen en je meer licht kunt dragen in je fysieke lichaam. Aan healing werken we verder m.b.v. je 'engel van healing'. Je maakt kennis met deze engel en we gebruiken de Light Body energieŽn om de healing een nog diepere impact te geven. We combineren de werking van deze energieŽn met de werking van kleuren. Deze healing en vitalisering betreft ook je emotionele en je mentale lichaam. Daarnaast verdiep je je ervaring van liefde en open je je voor de helende werking van liefde.

3. Leven als ziel op aarde met een vreugdevolle persoonlijkheid
In dit blok kun je je contact met je ziel verdiepen en meer ťťn worden met je ziel. Je staat de energie van je ziel toe vrijer door je leven te stromen. Doordat de relatie met je ziel intiemer wordt, ga je ook steeds meer de manieren van je ego herkennen om de energie van je ziel te blokkeren. Je werkt met je subpersoonlijkheden om die onder de bezielende leiding van je ziel te brengen. Je leert je meer te identificeren met het gecentreerde zelf, als voertuig voor de zielsenergie. Je maakt dieper contact met de energie van vreugde. Je creŽert een bezielde, vreugdevolle persoonlijkheid. Je stemt je af op de Hogere Wil, de kracht die de evolutie voortstuwt.

4. Je hart als expressie van je ziel
Je maakt op een dieper niveau contact met je ziel, met meer aspecten van je ziel. Je maakt een dieper contact met je hart als de plek waar de stem van je ziel van moment tot moment hoorbaar of voelbaar is. We werken aan healing van je hart, waardoor je hart zich nog meer kan openen voor het licht van je ziel. Je brengt meer licht in je emotionele lichaam en stemt je emotionele lichaam meer af op je hart. We ondersteunen het benaderen van de wereld vanuit je hart met energietechnieken en je brengt je relaties nog meer naar hartniveau.

 5. Monade, ziel en manifesteren van je levensdoel
Dit blok gaat over het manifesteren van je levensdoel. Je leert Light Body vaardigheden te gebruiken om je levenswerk te creŽren. Hierbij reiken we voorbij je ziel naar je monade. Je opent je om de energie van de monade meer in je dagelijks leven toe te laten en te ervaren. Je leert hogere zingeving te vinden in de verschillende activiteiten die je onderneemt. Je laat zaken los die niet langer bij je levensdoel passen en trekt dingen aan die er wel bij passen. Je werkt met je stuitchakra om oude angsten en onvermogen tot manifesteren los te laten en je integreert de energie van je levensdoel in je chakra's. Je verbindt je levensdoel nog meer met vreugde.
 

6. CreŽren in het licht
Dit blok gaat over de fijne balans tussen overgave aan het hogere en totale verantwoordelijkheid nemen voor jouw werkelijkheid. Het gaat over een co-creator zijn, in kracht en overgave. Je opent je voor meer solair licht, teneinde nog helderder te zijn over wat je wilt creŽren. Je stemt je af op Universeel Bewustzijn en je hogere doel. Je brengt je totale energie meer in lijn met wat je wilt creŽren, tot op het niveau van je ziel en monade. Ook houden we ons bezig met nog meer loslaten van wat je natuurlijk creŽervermogen ondermijnt: je brengt het derde chakra in lijn met je totale zelf en je laat oude overtuigingen los uit het gridwerk. Je opent je meer om te ontvangen.
 

 

Light Body Vervolgcursus

Hart en Ziel 

Deze cursus is bestemd voor iedereen die de cursus Awakening Your Light Body heeft afgerond.

In dit blok ben je op een intense manier bezig meer zielsenergie in je leven te brengen. Je verdiept het contact met je ziel en ontdekt meer aspecten van je ziel. Er komt meer stroming in je hart en je hart kan zich nog meer kan openen voor de vreugde van je ziel.
Je brengt meer licht in je emotionele lichaam en stemt je emotionele lichaam meer af op je hart. Je brengt je relaties nog meer naar hartniveau. Je zielsenergie komt in alle energiecentra.  

Je ontwikkelt de Light Body kern en cocon verder. Je maakt kennis met de eerste en tweede frequentie van visie. Deze passen we toe in een aantal van de meditaties. We doen oefeningen uit de Awakening, Living en de Diamond Light Body, zoals ik die geleerd heb bij John Kalse.    
Ik werk met de energie van de 12 stralen, de basis energieŽn waaruit ons sterrenstelsel is opgebouwd.
Aan bod komen o.a. het solaire licht, het transformeren van oordelen naar jezelf en anderen, je persoonlijkheid aanpassen vanuit zielsperspectief, liefhebben als ziel. Ook kijken we hoe je meer zielsenergie in je dagelijks leven en je werk kunt brengen. Door deze cursus kom je nauwer in contact met je zielsdoel. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf en in het universum door de aanwezigheid, de kracht en de liefde van je ziel te ervaren. Zo kun je leven in een vreugdevol gewaarzijn. 
Kosten: Ä 120,-
voor 2 dagen.

In overleg kunnen de bijeenkomsten ook op een ander moment plaats hebben en/of op een andere locatie.

 

Diamond Light Body
 


Het 'invullen' van de Frequenties
Je leert frequenties van het licht die je licht-lichaam als het ware invullen. De frequenties geven meer stabiliteit aan je licht-lichaam, meer soliditeit. Ze helpen je de tien centra die je al hebt geleerd beter te ervaren en te gebruiken. Ze kunnen je helpen meer gedetailleerde inzichten te krijgen over datgene waarop je je focust. Ze kunnen je helpen veranderingen te creŽren in de patronen van licht en energie van waaruit dingen ontstaan. Ze vergroten daarmee je vermogen de materie om je heen te beÔnvloeden.
De frequenties kunnen je leren over vertrouwen, overgave en in het moment zijn.
Iedere keer als je met deze frequenties werkt, neemt je levensenergie toe. Iedere keer neem je nieuwe patronen van licht mee terug, die je toevoegt aan je aura. Je brengt energie vanuit de hogere dimensies en van het grotere zelf dat je bent naar je aardse werkelijkheid. Op deze wijze breng je steeds meer van de vreugde en het licht van de hogere dimensies in je dagelijks leven. Je gaat zo steeds meer je volledige potentieel leven.
In deze training leer je drie soorten frequenties: frequenties van visie, precisie, intensiteit. Dit zijn prachtige en bijzonder krachtige energieŽn. Ze geven je de gelegenheid tot een nieuwe quantumsprong, zowel in bewustzijn als in je dagelijks leven. De frequenties voegen kwaliteiten aan je bewustzijn toe. Dit merk je zowel in de oefeningen, waarin je beleving zich verdiept en verfijnt, als in je dagelijks leven. Deze kwaliteiten van bewustzijn komen meer beschikbaar in je dagelijks leven. Je brengt bewustzijn waar eerst geen bewustzijn was.

Alles in de aardse werkelijkheid bestaat uit frequenties van licht en energie. Door te werken met het invullen van de frequenties leer je dingen te vinden als energie en ermee te werken als essentie voordat ze in de wereld van vormen komen. Op deze wijze kun je je omstandigheden, je relaties, de projecten waaraan je werkt en eigenlijk alles waarop je je focust, beÔnvloeden en desgewenst veranderen. Je vermogen om dingen te creŽren die jou en anderen werkelijk dienen neemt enorm toe. En behalve dat het werken met de frequenties bijzonder weldadige effecten op je bewustzijn, je energie en je leven heeft, is het gewoon ook heerlijk om in die energieŽn te zijn. Een feest en een avontuur in bewustzijn!
De frequenties leer je in 2 delen elk deel bestaat uit drie verzamelingen van vier frequenties en een integratie blok:

Het 'invullen' van de Frequenties deel 1
Blok 1 Frequenties van Visie:
Deze geven je een groter vermogen dingen als energie te 'zien' en de centra en light body energieŽn waar te nemen. Je kunt meer zien wie je echt bent, waarom je hier bent, je hogere doel.
Blok 2 Frequenties van Precisie: Deze brengen een verfijning in je gewaarzijn en stellen je in staat licht nog preciezer, nog subtieler en verfijnder op de verschillende gebieden van je leven en in je energieveld te brengen.
Blok 3 Frequenties van Intensiteit: Deze versterken het reeds aanwezige licht en je kunt ze gebruiken om je kracht en je vermogen om te manifesteren te doen toenemen. Ze helpen je liefde, vreugde, compassie, harmonie en andere kwaliteiten van stralendheid intenser te ervaren. Ook brengen ze je meer bij de essentie van waar je je maar op focust.

Blok 4 Werken met de Frequenties van visie, precisie en intensiteit,
Een combinatie van de verschillende frequenties en toepassingen

Het 'invullen' van de Frequenties deel 2

Frequenties van Helderheid
Frequenties van Harmonie
Frequenties van Schittering
CreŽren met Helderheid, Harmonie en Schittering.  

We doen per blok 4 oefeningen. Aanvang 13.30 uur. Deelname aan de blokken vereist kennis van de voorgaande blokken. Kosten voor een blok thuisvariant Ä 90,- exclusief cd's, dit is als de materie nieuw voor je is.  Kosten voor een losse bijeenkomst Ä 60,-.  Korting voor herhalers. Zie voorwaarden.

Blok 1 De Frequenties van Helderheid,
Deze hebben een zeer verhelderende werking op je mentale lichaam. Ze openen je meer voor de eenheid en goddelijkheid van al het leven. Ze brengen je naar een nieuw niveau van licht.


B
lok 2 De Frequenties van Harmonie
Deze helpen je meer harmonie te brengen op alle gebieden van je leven. Ze helpen je je tegelijkertijd bewust te zijn van de 'gewone' wereld en de onderliggende wereld van essentie-energie. Je kunt zo op harmonische wijze met essentie werken en vormen creŽren die meer licht in zich hebben.

Blok 3 De Frequenties van Schittering
Door deze frequenties neemt je vermogen om in het licht te leven nog meer toe. Ze brengen licht in gebieden waar nooit eerder dit soort licht is geweest. Dingen die dit niveau van licht niet kunnen bevatten beginnen uit je leven te verdwijnen en wat het wel kan houden wordt nog stralender.

Blok 4 CreŽren met Helderheid,Harmonie en Schittering.
Hierin werk je met de frequenties en pas je ze toe in je toekomstige creaties en in je dagelijks leven.

De bijeenkomsten in zijn een compilatie van een blok en bestaan uit 4 oefeningen die op een middag worden gegeven. Elk blok vereist kennis van de voorgaande frequenties. Als de energieŽn nieuw voor je zijn volg je de thuisvariant. Je bestelt de cd's en oefent hiermee thuis. Per blok volg je een life bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn verplicht. Cd's horen bij de training en worden niet los verkocht.

Deelname aan de thuisvariant kost Ä 150,- per blok. Hiervoor krijg je de cd's en een life sessie. Deelname aan een losse bijeenkomst is  Ä 60,-

 

 

 

Self Exiting

  

 

Self-exciting' is een staat van zijn waarin je je gedragen weet door de energieŽn. In het dagelijks leven uit dit zich als het gevoel dat alles moeiteloos gaat, je bent in de stroom en alles wat je doet draagt bij aan die stroom.
In de meditaties merk je dat je ervaring zichzelf voedt, dat de energieŽn je 'dragen'.
GeŽnergetiseerd zijn, moeiteloosheid en aanwezig zijn in het NU zijn sleutelwoorden, zowel in de meditaties als in het dagelijks leven.
We kennen die toestand allemaal, het voelt alsof alles werkt, alles klopt, alles vanzelf gaat. Ook voel je je dan verbonden, met iedereen, met het leven zelf. In de cursus leer je deze staat te laten duren, en zo je wilt, het grootste deel van je tijd in deze staat te zijn.
DaBen beschrijft Self-Exciting als volgt: 'The state of being excited is one of being energized and committed effortlessly.'
'Self-Exciting' is relatief gemakkelijk te leren. De cursus kent een opbouw waarin je je stap voor stap de energetische vaardigheden van self-exciting eigen maakt. Daarnaast bouw je je bewustzijn verder uit, zowel in de hogere dimensies als in je dagelijks leven. Je brengt steeds meer bewustzijn waar eerst geen bewustzijn was.

Deze training is bestemd voor iedereen die de Awakening Your Light Body heeft afgerond.  Het zijn 2 blokken van elk ongeveer 12 oefeningen. Deze worden verspreid over 6 bijeenkomsten gegeven en in overleg met de deelnemers aan het eerste blok vastgesteld.
1. Self-Exciting I: een solide basis opbouwen, een solide licht worden.
2. Self-Exciting II: Self-exciting opbouwen en uitbouwen.
Voor blok
II wordt kennis van Self Exiting I gevraagd.
Je leert ook een aantal frequenties die nodig zijn om de Self Exiting staat te bereiken, op te kunnen roepen en actief te houden. Het is niet nodig om de frequenties vooraf te kennen. Wel kun je later ter verdieping een training hiervoor bij mij volgen of de cd's bestellen.

Kosten per blok Ä 160,- en Ä 65,- voor de cd's.

Verdieping en verrijking door herhaling.
Light Body beoefenen en toepassen geeft verdieping en verrijking in je leven.  Als je Licht Lichaam eenmaal geactiveerd is verdwijnt het niet meer. Door de energieŽn regelmatig te laten stromen verhoog je je vaardigheid om de energieŽn te gebruiken in je dagelijks leven. Je houdt zo de kracht van je vanzelfsprekende energiestroom op peil. En de wereld wordt vriendelijker. Licht in je Leven stimuleert herhaling door deelnemers daarop korting te bieden. Deelnemers die een zelfde onderdeel eerder volgden bij Licht in je Leven en jaargenoten van de Piramide die onderdelen herhalen, krijgen 50 % korting.
Anderen die in een ander jaar of bij een andere organisaties live cursussen volgden kunnen, als ze dat aangeven, 25 % korting krijgen.

 

 

 

 

Terug naar boven