Energetische Therapie

Als energetisch therapeut werk ik vanuit intuïtie en een ontwikkelde sensitiviteit. Ik heb het vermogen om informatie te ontvangen en te begrijpen, die voorbij de zintuigelijke waarneming gaat. Vanuit sensitiviteit kan ik subtiele signalen op pakken en te ‘vertalen’ naar concrete handvatten.
Ik werk met levensenergie middels het chakra- en aura systeem. Werkend vanuit een holistisch perspectief, is het stromen van levensenergie de basis voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Als de levensenergie stagneert, nemen vitaliteit en levensvreugde af en kunnen disbalans en ziektesymptomen het gevolg zijn.
Het gaat erom deze levensenergie te herkennen en in balans te brengen zodat heling en groei volgen.

Voor wie is deze vorm geschikt?
Voor iedereen met levensvragen die openstaat voor werken met subtiele energie. Als je hooggevoelig bent, zul je veel baat hebben bij deze energetische aanpak.
Ook als je graag het contact met je natuurlijke intuïtieve aard wilt herstellen of het contact met je gevoel wilt versterken, ben je aan het goede adres.

Wat kan je verwachten?
Ik kan je helpen bij het laten stromen van de levensenergie. Met behulp van mijn ontwikkelde intuïtieve vermogens en afstemming op de chakra- en aura-energie wordt zichtbaar welke thema’s voor jou aandacht vragen. Door samen met jou op energetisch niveau te onderzoeken wat nodig is voor een hernieuwde stromende balans, wordt de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid verbetert of hersteld.

Je leert opnieuw open te staan voor innerlijke signalen en de stroom van het leven te vertrouwen.
De eigen-wijsheid die je verkrijgt kun je toepassen op verschillende levensgebieden, zoals relaties, werk en gezondheid.

Geplaatst in actueel