Persoonlijke, Professionele en Spirituele groei

Licht in je Leven geeft aandacht en ondersteuning bij vragen rondom persoonlijke, professionele en spirituele ontwikkeling.
Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens beschikt over alle innerlijke middelen om een vervullend leven te leiden. We zijn allemaal in staat om de regie over het eigen bestaan te hebben.
Jouw ervaring van kwaliteit van leven staat hierbij centraal. We zetten verschillende methodieken in om inzichten te verkrijgen in wat er speelt en wat er nodig is.
Systemische- of familieopstellingen zijn behulpzaam op alle levensgebieden.
Light Body (licht meditatie) en Klankmassage helpen bij het verhogen van je bewustzijn en welzijn. Op die manier waaiert je ervaring en opgedane inzicht uit naar je dagelijks leven.
We laten licht schijnen op die plekken waar jij in wilt groeien en die om aandacht vragen.
Zo kun je individueel of in groepsverband meer stroming en vreugde in je leven brengen.
Alle levensgbieden horen hier bij: relaties, werk, kinderen, familie, maatschappelijke vraagstukken……..

De activiteiten vinden plaats in Nijmegen tenzij anders afgesproken of aangegeven.
Als je zelf een groepje hebt dat belangstelling heeft voor een onderwerp verzorgen we workshops op locatie.